Preprečitev poplavljanja s posegom v bobrov jez

V Kozjanskem parku smo v sodelovanju z inštitutom za ohranjanje naravne dediščine LUTRA izvedli dva posega v bobrove jezove, s čimer želimo ohraniti življenjski prostor bobra in nemoteno kmetovanje na sosednjih kmetijskih površinah.

Evropski bober (Castor fiber) je največji evropski glodalec. Prepoznamo ga predvsem kot nočno žival z velikim ploščatim repom in oranžnimi sekalcih. V Sloveniji je zavarovana vrsta, kar pomeni, da je kakršen koli poseg v njegovo domovanje, jez ipd. prepovedano. Zato smo v Kozjanskem parku pridobili dovoljenje iz Ministrstva za okolje in prostor za poseg v bobrove jezove na potoku Buča in Ribnik.

Na Buči je bober zgradil kar dva metra visok in enajst metrov dolg jez, ki je povzročil poplavljanje kmetijske površine. V sosednjih državah že rešujejo »konflikte« med bobrom in ljudmi z vstavljanjem pretočnih cevi v bobrov jez in tega smo se lotili tudi v Kozjanskem parku. V jez smo vstavili dve cevi, ki zagotavljata neprekinjen pretok vode iz območja nad jezom na spodnjo stran jezu. Tako smo znižali vodno gladino in preprečili poplavljanje okolice. Cevi sta vstavljeni v kovinsko kletko, ki bo bobrom preprečila, da bi zamašili cevi. Poseg tako še vedno omogoča nemoteno življenje bobra, saj ima zadostno globino vode. Kmetijsko delovanje pa bo spet lahko potekalo nemoteno. Postopek smo ponovili tudi na potoku Ribnik, kjer smo v zaporedno postavljena jezova vstavili po eno cev, zaradi manjšega pretoka vode.

Ker je bober zavarovana žival, so ljudje, ki so bili oškodovani upravičeni do izplačila odškodnine. Če ste lastnik, ki meni, da je bil oškodovan s strani zavarovane vrste (npr. bober, medved, itd.) lahko škodo prijavite pristojni območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije.

V Kozjanskem parku bomo redno spremljali potoka Bučo in Ribnik ter seveda upamo, da nam je s skupnimi močmi uspelo najti pravo rešitev.