Vzrejna postaja za velikega pupka

Krepitev populacij s podporno vzrejo posameznih vrst dvoživk v vzrejnih postajah je marsikje v tujini že dodobra uveljavljena praksa. V letošnjem letu pa s prenosom znanja in izkušenj danskih in nemških partnerjev projekta LIFE AMPHICON vzpostavljamo prvo vzrejno postajo tudi v Sloveniji – v Kozjanskem parku.  

Namen podporne vzreje je okrepiti populacije vrst, ki so na določenih območjih prisotne le še v majhnih izoliranih populacijah. Številčnost populacij želimo povečati do te mere, da bodo, ob hkratnem izboljšanem stanju habitatov, vrste v prihodnje zmožne preživeti same.

Podporna vzreja v Kozjanskem parku je bila sicer sprva predvidena za krepitev populacij nižinskega urha (Bombina bombina), vendar se je po intenzivni projektni inventarizaciji dvoživk na območju Natura 2000 Dobrava-Jovsi izkazalo, da je vrsta na območju najverjetneje že izumrla.

Z izvedenimi popisi pa se je hkrati ugotovilo, da je tudi populacija velikega pupka (Triturus carnifex) majhna, izolirana in v slabem ohranitvenem stanju. Ker populaciji grozi izumrtje, smo se projektni partnerji odločili, da bomo tako podporno vzrejo namenili ličinkam te repate dvoživke.

Veliki pupek (Janez Tarman)

Pri upravi Kozjanskega parka smo postavili rastlinjak, v katerem bo potekala vzreja ličink. Pretekli teden smo vanj že prinesli prve rastline z jajci, ki jih samice pupkov skrbno zavijejo v potopljene liste.

Aktivnost krepitve populacije s podporno vzrejo se izvaja v okviru projekta LIFE AMPHICON.