Razpis za dve prosti delovni mesti

Javni zavod Kozjanski park razpisuje dve proste delovne mesti SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V.

Opis delovnega mesta:

  • delo na terenu
  • priprava analiz, informacij in drugih podatkov s področja dela
  • opravljanje administrativno-tehničnih nalog z delovnega področja

Delovno razmerje bomo sklenili za obdobje 6 mesecev z možnostjo podaljšanja, s  polnim delavnikom in enomesečnim poskusnim delom.

Vabimo vas, da nam do 4. 5. 2023 pošljete pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na e-naslov: tatjana.zalokar@kp.gov.si

RAZPIS