Video o obrezovanju visokodebelnih jablan

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – zavod Celje je v okviru projekta Inovativni pristopi kmetovanja za ohranjanje narave pripravil 2 videa o obrezavanju jablan v travniških sadovnjakih.

Nastala sta na delavnici na temo zimske rezi, ki jo je na kmetiji Žerjav v Malih Dolah pri Vojniku za KGZS – Zavod Celje izvedel naš Adrijan Černelč.

Spodnji video prikazuje obrezovanje visokodebelne jablane, stare okrog 10 let.

Tukaj si lahko ogledate tudi video o obrezovanju starejše jablane, stare okoli 70 let.