Opravili rez z mladimi podsreškimi sadjarji

15. marca popoldan smo v Podsredškem drevoredu carjevičev opravili rez s podsredškimi sadjarji.

Skupaj s starši so si mladi sadjarji – otroci iz Podsrede najprej ogledali svoja sadna drevesa in jih nato pod mentorstvom Adrijana Černelča iz Kozjanskega parka uredili za novo rastno sezono.

Podsreški drevored smo z 20 sadikami carjeviča zasadili leta 2019 ob 20 letnici Praznika kozjanskega jabolka in ga vsako leto dopolnjujemo.

Jablane je zasadilo 12 otrok iz trga Podsrede, župani, carjeviči, podsreški župnik, predsednica KS Podsreda in predsedniki društev iz Podsrede. Vsak  je boter eni od jablan s ciljem, da bodo skupaj s Kozjanskim parkom skrbeli za njihovo rast in v jesenskem času obirali njihove plodove. Vseh 23  jablan je označenih s tablicami na katerih so navedena imena botrov.