Svetovni dan mokrišč

2. februarja že 25 let obeležujemo Svetovni dan mokrišč, s katerim želimo povečati ozaveščenost o pomenu mokrišč in njihove biotske raznovrstnosti. Tema letošnjega svetovnega dne mokrišč je Mokrišča za ljudi in naravo.

Mokrišča so območja, kjer občasno ali stalno zastaja voda (močvirja, barja, mokrotni travniki, mrtvice rek ipd.). Danes zavzemajo okoli 6 % kopnih površin Zemlje, a izginjajo trikrat hitreje kot gozdovi in so zato eni izmed najbolj ogroženih ekosistemov na Zemlji. Pomembno je, da si prizadevamo za njihovo ohranitev. Zato VREDNOTI, UPRAVLJAJ, OBNOVI ter VZLJUBI!

Jovsi, februar 2022 (foto: Ema Jevšnik)

V Kozjanskem parku smo ta dan obeležili z izvedbo naravoslovnega dne v Osnovni šoli Kapele v okviru projekta Life Amphicon. Pogovarjali smo se zlasti o dvoživkah ter ostalih vodnih organizmih, ki jih najdemo v bližnjih mokrotnih Jovsih.

Naravoslovni dan v OŠ Kapele (foto: Ema Jevšnik)