Zimsko štetje vodnih ptic

Že vrsto let v sredini meseca januarja po večjem delu Evrope in tudi drugod po svetu poteka mednarodni popis vodnih ptic (IWC – International Waterbird Census). V Sloveniji štetje koordinira Društvo za opazovanje ptic Slovenije (DOPPS). Popiše se vse večje reke, stoječa vodna telesa, kot so jezera in ribniki ter slovensko obalo. Tako na koncu dobimo podatke o številčnosti, razširjenosti in skupinskih prenočiščih vodnih ptic v zimskem obdobju v Sloveniji, kot tudi v Evropi. Z rednim spremljanjem skozi daljša časovna obdobja pridobimo podatke ali se število populacij vodnih ptic na določenih območjih, kot tudi na splošno povečuje ali zmanjšuje. V letošnjem letu bo popis vodnih ptic potekal v soboto, 14.1.2022 in v nedeljo, 15.1.2022.

Velika bela čaplja (Ardea alba)  

V Kozjanskem parku že več let sodelujemo pri štetju ptic na območju reke Sotle. Štetje poteka tako, da na popisne liste zaposleni v Kozjanskem parku zabeležimo katere vrste in koliko osebkov smo opazili na določenem odseku vodotoka. V lanskem letu je bilo največ popisanih rac mlakaric, sledili so jim kormorani, sive čaplje in velike bele čaplje. Opazili smo še kreheljca, povodnega kosa, kozico ter v preletu tudi gosi. Skozi celotno traso opazujemo in beležimo še ostale vrste ptic, prisotnost vidre in že našega stalnega prebivalca ob vodotokih, bobra. Če jih ob sprehodu opazite tudi vi, pa nam to le sporočite, saj smo veseli vsakega novega podatka.

Raca mlakarica (Anas platyrhynchos)