Zaključuje se projekt “Pomen gliv za biodiverziteto Kozjanskega in Obsotelja”

Projekt POMEN GLIV ZA BIODIVERZITETO KOZJANSKEGA IN OBSOTELJA (podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP) izvajamo v letu 2021 v Kozjanskem parku skupaj s projektnimi partnerji: Občina Podčetrtek, Gobarsko društvo “Kozjansko” Kozje in Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ.

S projektom želimo čim širši javnosti, predvsem pa ranljivim skupinam predstaviti pomen gliv za ohranjanje biodiverzitete, izobraževati o pravilnem nabiranju gliv ter ozaveščati o glavnih vrstah užitnih, strupenih in zavarovanih vrst gliv na zavarovanem območju. Za ta namen smo v jesenskem času, v izvedbi Mikološke zveze Slovenije, organizirali 5 gobarskih delavnic: na Prazniku kozjanske jabolke v Podsredi, v Hiški v gozdu v Šmarju pri Jelšah, v Muzeju na prostem Rogatec, v Bobrovem centru v Rogaški Slatini ter na lokaciji nove Gobarske učne poti pri sedežu Gobarskega društva »Kozjansko« Kozje v Brezovcu pri Polju.

Občina Podčetrtek je v mesecu oktobru, s pomočjo projekta, postavila novo tematsko pot –  Gobarsko učno pot na območju Brezovca pri Polju v neposredni bližini sedeža Gobarskega društva »Kozjansko« Kozje. Pri pripravi vsebin, postavitvi tabel in urejanju poti so sodelovali sodelavci Kozjanskega parka, Mikološka zveza Slovenije ter člani Gobarskega društva »Kozjansko« Kozje.

Sklop informativnih tabel na Gobarski poti

Na gradu Podsreda bo v mesecu decembru še postavljena nova stalna razstava 48 liofiliziranih gob (osuški gob).

Projekt bo pomembno prispeval k inovativni turistični ponudbi območja, saj tovrstne ponudbe na temo gliv na našem območju še ni.