Učinkovito nad invazivno tujerodno vrsto topinambur

V Kozjanskem parku smo v letošnjem letu s pomočjo sredstev iz Sklada za podnebne spremembe v začetni fazi rasti evidentirali dve površini z invazivno tujerodno rastlino topinambur (Helianthus tuberosus). Izvedli smo ukrepe za odstranitev omenjene vrste, kot tudi za rastline: japonski dresnik (Fallopia japonica), žlezava nedotika (Impatiens glandulifera) ter kanadska in orjaška zlata rozga (Solidago canadensis in Solidago gigantea), ki so se nahajale ob vzorčni površini.

Mulčenje topinamburja na vzorčnih površinah

Rastišči ob reki Bistrici v skupni velikosti 34 arov, ki se nahajata na območju Nature 2000, smo najprej v juniju mulčali ter nato preorali. Topinambur je začel ponovno hitro rasti, zato smo ga v začetku avgusta ročno populili ter prazni površini zasejali z avtohtono travno mešanico. Ugotovili smo, da je bilo ročno odstranjevanje in sejanje zelo uspešno, saj so se na rastišču pojavile le še posamezne rastline, ki smo jih ponovno ročno odstranili. V mesecu oktobru smo že lahko površini pokosili, saj se je travna mešanica lepo razrasla. Ob vzorčni površini, kjer so prevladovale tudi druge invazivne tujerodne vrste, smo brežino reke prekrili s folijo ter posadili mehkolesne rastline. Vzorčni površini bomo v nadaljevanju še kontrolirali in ob primeru ponovnega pojavljanja ITV, le-te ponovno odstranili.

Oranje vzorčnih površin
Ročno odstranjevanje, puljenje na vzorčnih površinah
Sejanje avtohtone travne mešanice
Zatravitev z avtohtono travno mešanico
Brežina ob reki Bistrici prekrita s folijo ter posajena drevesa vrbe in jelše

Foto: Ema Jevšnik, Toni Preskar