Izbor sadik v naši drevesnici se hitro krči

V naši ekološki drevesnici se sortni izbor sadik tradicionalnih starih sort jabolk in hrušk hitro krči, zato ne odlašajte in si jih pravi čas priskrbite.

Prodaja poteka v Podsredi od ponedeljka do petka od 7:30 do 14:30 ure v stavbi nasproti cerkve (Podsreda 35, 3257 Podsreda).

Sadike Kozjanskega parka se odlikujejo po ekološki proizvodnji in sortni pestrosti. Vzgojene so na generativnih podlagah – sejancih in primerne za travniške sadovnjake in ohišnice.

Sadike vam lahko pošljemo tudi po pošti.

Kontaktna oseba: Adrijan Černelč – 03/8007104, 031/650 208, adrijan.cernelc@kp.gov.si, Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda

TRENUTNA ZALOGA SORT SADIK TRADICIONALNIH SORT JABOLK IN HRUŠK 2021

SORTE-drevesnica-2021-2022_stanje-23.11.2021