Ureditev cone brez rib v ribnika na Trebčah

Na ribniku Trebče se je prejšnji vikend začel izvajati ukrep za trajno ohranjanje populacij dvoživk na tem območju, ki ga izvajamo v okviru projekta Life Amphicon.

Z Ribiško družino Sotla smo se dogovorili glede možnosti ureditve cone brez rib v ribniku Trebče, kjer dvoživke odlagajo mreste. Ribnik leži ob prometni regionalni cesti, kjer v Kozjanskem parku vsako leto postavimo začasno varovalno ograjo in prenašamo dvoživke čez cesto do mrestišča. Prisotnost rib v ribniku za ohranjanje populacij dvoživk ni primerna, saj so ribe plenilci dvoživk.

Tako smo z Ribiško družino Sotla prišli do dogovora, da izpraznijo ribnik na Trebčah in ribe prenesejo na drugo lokacijo.

Na ribniku se bo nato naredila pregrada, ki bo ločevala del ribnika z ribami od dela ribnika, ki bo predstavljal cono brez rib. S tem ukrepom bomo izboljšali habitat za dvoživke kot tudi za ribe.

Po izpraznitvi ribnika smo zaposleni v Kozjanskem parku pobrali in prestavili školjke, ki so ostale v mulju na dnu ribnika. Ob tem smo do vodne površine prenesli tudi enega potočnega raka.