Podsredški drevored bogatejši za dve sadni drevesi

Letošnje leto nas je jesen obdala s prečudovitimi barvami. Ne samo na poljih in travnikih, ampak predvsem v gozdovih barve listja počasi izginjajo, ker se rastline pripravljajo na zimsko mirovanje. Če nam vremenske in talne razmere na zemljišču dopuščajo, je ta čas tudi primeren za sajenje trajnih rastlin, med katere spada tudi sadno drevje.

Vsi si želimo, da posadimo kvalitetno olesenelo sadiko, ki bo preživela nizke zimske temperature in spomladi začela z rastjo. Še posebno pozornost moramo nameniti izbiri sorte in podlage, ki jo pogosto izberemo z namenom za kaj jo bomo uporabljali in glede na naš okus. Ravno pri sadnih podlagah, ki dajejo lastnost drevesu kako veliko bo v polni rasti, se z nepravilno izbiro naredijo najpogostejše napake. Korenine morajo biti zdrave in brez poškodb. S ciljem, da se nam korenine ne izsušijo ali pomrznejo je potrebno sadike do sajenja skladiščiti v vlažni zemlji ali mivki.

V času Praznika kozjanskega jabolka smo slavnostno podelili naziva Carjevič leta 2020 Jožetu Kozoletu iz Vetrnika in Carjeviču leta 2021 Francu Rupretu iz Kozjega.

V teh dneh sta svojo strokovnost potrdila, ko sta v drevoredu v Podsredi posadila svoja drevesa. Pri sajenju sta narediti veliko sadilno jamo, ki bo služila drevesu, da se bo s koreninami lahko dobro razvijalo. Sadni sadiki sorte Carjevič vzgojeni na bujni podlagi sta privezala k opornemu kolu, ki bo skoraj desetletje služil kot opora pri vzgoji  visokodebelnega sadnega drevesa. Korenine sta zaščitila z mrežo proti voluharju, dodala kompost in hranila. Zelo je zaželjeno, da uporabimo uležan hlevski gnoj in pri tem pazimo, da hlevski gnoj in korenine ne pridejo v stik, saj bi lahko prišlo do trajnih poškodb.  Nadzemni del sadike sta ob kolu zaščitila z mrežami proti poškodbam divjadi. Tako posajena sadika ju bo nepoškodovana pričakala do pomladi, ko bosta opravila vzgojno rez drevesa.

Carjevič leta 2020 g. Jože Kozole pri sajenju svoje sadike
Carjevič leta 2021 g. Franc Rupret pri sajenju svoje sadike

Kogar zanimajo sadike visokodebelnih sadnih dreves vam sporočamo, da smo v ekološki drevesnici Kozjanskega parka tudi letos potrudili, da smo pridelali lepe kakovostne sadike tradicionalnih sort jabolk in hrušk, ki so primerne za travniške sadovnjake in ohišnice. Dodatne informacije dobite na sedežu JZ Kozjanskega parka v Podsredi, kontaktna oseba Adrijan Černelč – 03 8007100, 031 650 208, adrijan.cernelc@kp.gov.si  ali na spletni strani Kozjanskega parka.