Grad Podsreda ostaja odprt tudi v novembru

Grad Podsreda bo odprt vsaj do nedelje, 28. novembra 2021. Obiščete ga lahko vsak dan, razen ponedeljka, med 10. in 16. uro.

Če nam bo vreme naklonjeno pa načrtujemo, da bo grad možno obiskati tudi po tem datumu, vendar samo ob vikendih.

Za vse najavljanje skupine je grad odprt po dogovoru.

Prosimo spremljajte našo spletno stran kot tudi spletno stran gradu Podsreda glede aktualnega odpiralnega časa.

Grad Podsreda ponuja obiskovalcem na ogled: 

 • v kletnih prostorih gradu je predstavljena narava zavarovanega območja Kozjanskega regijskega parka;
 • v nekdanjih bivalnih prostorih južnega palacija je na ogled zgodovinska predstavitev gradu Podsreda;
 • v najstarejšem delu je na ogled stalna slikarska razstava slovenskega umetnika Franceta Slane “KO IGRA TRENUTKA POSTANE BREZČASNOST”;
 • na stalni steklarski razstavi »UJETA PROSOJNOST« so razstavljeni predmeti, ki prikazujejo del bogate tradicije kozjanskih gozdnih steklarn – glažut;
 • v spomin na sveto Emo, nekdanjo lastnico ozemlja na katerem stoji grad Podsreda, je urejena spominska soba svete Eme;
 • grajsko podstrešje gradu Podsreda so si za svoje domovanje izbrali mali prhutajoči obiskovalci, ki pripadajo vrsti netopirjev Mali podkovnjak. Predstavitev netopirjev na podstrešju gradu je zadnja točka Grajske poti Podsreda, ki se nahaja v osrčju Kozjanskega parka in je del pešpoti Podsreda;
 • grajska kuhinja z odprtim ognjiščem;
 • renesančna dvorana, kjer se odvijajo številni dogodki;
 • v kletnih prostorih gradu Podsreda je na ogled fotografska razstava o naravni vrednoti ZAGORSKI POTOK, ki teče mimo idilične vasice Zagorje in je eden najlepše ohranjenih manjših vodotokov na Kozjanskem;
 • na podstrešju gradu je na ogled fotografska razstava fotografskega natečaja »Biodiverziteta – umetnost življenja 2020«
 • na ogled je tudi pregledna steklarska razstava članov Društva steklarjev Slovenije;
stalna slikarska razstava slovenskega umetnika Franceta Slane

V nekdanjem zgornjem gospodarskem poslopju je tudi nova interaktivna predstavitev naravne in kulturne dediščine Kozjanskega parka ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje kot tudi grajska trgovina lokalnih produktov.

trgovina lokalnih produktov

Prijazno vabljeni!