V začetku novembra pričeli s prodajo sadik

Tudi letos smo v naši ekološki drevesnici pridelali številne kvalitetne sadike sadnih dreves.

S prodajo sadik tradicionalnih sort jabolk in hrušk smo pričeli v torek, 2. novembra 2021. Prodaja poteka v Podsredi od ponedeljka do petka od 7:30 do 14:30 ure v stavbi nasproti cerkve (Podsreda 35, 3257 Podsreda).

Sadike Kozjanskega parka se odlikujejo po ekološki proizvodnji in sortni pestrosti. Vzgojene so na generativnih podlagah – sejancih in primerne za travniške sadovnjake in ohišnice.

Sadike vam lahko pošljemo tudi po pošti.

Kontaktna oseba: Adrijan Černelč – 03/8007104, 031/650 208, adrijan.cernelc@kp.gov.si, Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda

Seznam sadik tradicionalnih sort jabolk in hrušk 2021 SORTE-drevesnica-2021-2022_stanje-8.11.2021

Brošura z opisi tradicionalnih sort jabolk, ki so razvrščene po času dozorevanja.

V Javnem zavodu Kozjanski park se že več kot desetletje ukvarjamo z drevesničarsko pridelavo. Začeli smo s skromno proizvodnjo sadik za potrebe kolekcijskega sadovnjaka, da ohranimo vse evidentirane sorte jabolk in hrušk na zavarovanem območju. Celotna proizvodnja sadik in razmnoževalnega materiala je vpisana v FITO in SEME register pod kontrolo Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Z razmnoževanjem tradicionalnih in avtohtonih sort jabolk in hrušk smo omejili gensko erozijo pri sadnih vrstah ne samo na območju parka, ampak tudi širše, zato smo številne sorte vključili v Slovensko sortno listo sadnih rastlin.

Vseskozi smo razvijali naravi prijazno pridelavo razmnoževalnega matičnega materiala in sadik ter se v letu 2010 odločili za certificirano ekološko pridelavo. Sadike Kozjanskega parka se odlikujejo po ekološki proizvodnji, sortni pestrosti in po tem, da so vzgojene na generativnih podlagah – sejancih.