Spremljanje selitve ptic v Jovsih

Pretekli vikend smo zopet sodelovali pri spremljanju selitve ptic v Jovsih. Sedaj je čas selitev trstnih strnadov, sivih pevk in vrbjih kovačkov.

Med drugimi smo ujeli plavčka z obročkom. Zanimivo je, da je obroček dobil na tej lokaciji kot prvoletni osebek 18. oktobra 2019 (skoraj natančno dve leti nazaj). Sedaj je vprašanje, ali je domačin ali pa selivec. Če je slednje, potem je podatek zanimiv v podporo trditvi, da se ptice selijo vsako leto skoraj na isti datum. Za mnoge selivske vrste je najbolj pomemben signal, ki sproži selitev prav dolžina dneva (ne pa trenutne vremenske razmere).

Besedilo in foto: Dušan Klenovšek