Delavnica o glivah Kozjanskega in Obsotelja

V okviru Praznika kozjanskega jabolka je bila v soboto 9. oktobra delavnica o glivah.

Na delavnici, ki jo je vodil  Slavko Šerod iz Mikološke zveze Slovenije, so člani Mikološke zveze Slovenije ter Gobarskega društva »Kozjansko« Kozje pripravili razstavo preko 100 vrst gob iz območja Kozjanskega in Obsotelja. Številni obiskovalci so dobili zanimive in koristne informacije o pomenu gliv za biodiverziteto, katere glive so najbolj ogrožene in kateri so ključni dejavniki, ki jih ogrožajo.

Delavnica je potekala v okviru operacije: Pomen gliv za biodiverziteto Kozjanskega in Obsotelja (3. javni poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP.