Za nami je 9. AŠKERČEV VEČER

Za nami je 9. AŠKERČEV VEČER, ki je bil letos posvečen največjemu slovenskemu pesniku Francetu Prešernu.

Pesnikovo življenje in delo so predstavili številni okoliški kulturniki: recitacijska skupina iz Bistrice ob Sotli, otroci šolske dramske skupine iz Osnovne šole Bistrica ob Sotli, dramska skupina KOZJI ROG iz Kozjega in Rajhenburški oktet iz Brestanice.

Recitacijska skupina iz Bistrice ob Sotli
Rajhenburški oktet

Vsem obiskovalcem in seveda nastopajočim se iskreno zahvaljujemo. Še posebej pobudnikoma in organizatorjema Aškerčevih večerov Lenki in Franciju Černelč.

Lenka Černelč

Spregovorili sta tudi direktorica Kozjanskega parka, Mojca Kunst in domačinka Olga Simončič, ki se je zahvalila vsem nastopajočim ter poudarila, da gre za prijetna druženja.

Zahvaljujemo se tudi pridnim predstavnicam Rdečega križa Podsreda, ki so poskrbele za pogostitev.