Odprtje središča za obiskovalce in novinarska konferenca

Na včerajšnji prvi jesenski dan, 22.9.2021, je bilo na gradu Podsreda zelo pestro.

Najprej smo ob 9:30 uri izvedli konferenco za novinarje, na kateri smo predstavili:

  1. Projekt Centri interpretacij zavarovanih območij (Podukrep št. 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine), ki je omogočil obnovo zgornjega gospodarskega poslopja na gradu Podsreda v Središče za obiskovalce Kozjanskega parka ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.
  2. 50-letnico programa MAB Človek in biosfera – v letošnjem letu v okviru Unesca program Človek in biosfera (MAB) praznuje 50-letnico obstoja. V okviru praznovanja vam bomo predstavili vključenost Kozjanskega parka v Unescov program.
  3. Aktualne projekte Kozjanskega parka: projekt Biodiverziteta – umetnost življenja – Life Naturaviva, projekt Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov –  Life Amphicon, projekt Pomen gliv za biodiverziteto Kozjanskega in Obsotelja (EKSRP)
  4. Praznik kozjanskega jabolka – letošnjo jesen se bomo že dvaindvajsetič poklonili visokodebelnim travniškim sadovnjakom s prireditvijo Praznik kozjanskega jabolka. Prireditev je iz skromnih začetkov prerasla v eno največjih in najodmevnejših tovrstnih prireditev. Prireditev bo potekala od 3. do 10. oktobra. Sejemski del prireditve se bo tradicionalno odvijal drugi vikend v oktobru torej v soboto, 9. in v nedeljo 10. oktobra.
Novinarska konferenca v renesančni dvorani gradu Podsreda

Ob 11. uri pa smo uradno odprli SREDIŠČE ZA OBISKOVALCE KOZJANSKEGA PARKA in BIOSFERNEGA OBMOČJA KOZJANSKO IN OBSOTELJE.

V nekdanjem zgornjem gospodarskem poslopju je občina Kozje v sodelovanju s Kozjanskim parkom uredila:

  1. grajsko pisarno z recepcijo za sobe in apartmaje na gradu Podsreda – kjer bomo lahko sprejemali številne obiskovalce gradu kot tudi goste, ki bodo na gradu prenočili.
  2. grajsko trgovino lokalnih produktov, kjer so na voljo izdelki 34 ponudnikov iz lokalnega okolja.
  3. interaktivno predstavitev naravne in kulturne dediščine Kozjanskega parka ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje – na razstavi so izpostavljene sledeče vsebine: visokodebelni travniški sadovnjaki, Praznik kozjanskega jabolka, gnezdišče čebelarja na Bizeljskem, suhi travniki, naravna znamenitost Gruska jama in dolina srednjeveških trgov.
pisarna z recepcijo in trgovina lokalnih produktov
Nove prostore so slavnostno odprli Anton Harej, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, županja občine Kozje Milenca Krajnc in direktorica Kozjanskega parka Mojca Kunst.

Projekt CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ je nastal v koordinaciji LAS Obsotelje in Kozjansko, ki je skupaj s še tremi LAS: LAS Posavje, LAS s Ciljem in LAS Pri dobrih ljudeh 2020, pripravila projektni predlog, ki povezuje štiri zavarovana območja narave iz Slovenije, na vsako posamezno območje pa prinaša zanimive vsebine. Ideja je bila odobrena na 5. javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) – za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin«. MKGP je na navedenem razpisu odobril devet projektov sodelovanja LAS v skupni vrednosti 3.019.506,52 EUR. Partnerji projekta »Centri interpretacije zavarovanih območij« so skupaj zaprosili za 390.178,46 EUR, sofinancerski deleži pa so v bolj ali manj enakovrednem deležu razdeljeni med vključene LAS-e.