Javni poziv za pridobitev blagovne znamke Sožitje

Kozjanski park objavlja javni poziv za pridobitev blagovne znamke Sožitje – Kozjanski park.

Vse informacije dobite v dokumentaciji spodaj: