Uspešno zaključili zadnji letošnji naravoslovni tabor

V Kozjanskem parku smo med 15. in 20. avgustom 2021 izvedli letošnji zadnji naravoslovni tabor – BOBER.

Opazovali smo bobrove aktivnosti v Podsredi, potočne rake v Gruski jami, odstranjevali invazivne tujerodne rastlinske vrste, proučevali kamnine in minerale, opazovali nočne metulje v bližini gradu Podsreda, izdelovali krmilnice za ptice, itd.

preučevanje kamnin v opuščenem rudniškem rovu v Olimju

Letos smo v Kozjanskem parku izvedli tri celodnevne naravoslovne tabore kot tudi dnevne naravoslovne delavnice. Vsi termini so bili polno zasedeni, otroci pa so prišli iz celotne Slovenije. Ob uspešnem zaključku so prejeli naziv “Mladi varuh narave” in se s tem zavezali, da bodo v svoji okolici skrbeli za naravo ter jo varovali.