Japonski dresnik poskusno prekrili s folijo

Ob reki Bistrici je prisotno veliko invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, med njimi tudi japonski dresnik.

Japonski dresnik ob reki Bistrici

V Podsredi, v bližini Levstikovega mlina, kjer je njegova razrast zelo bujna, smo dresnik v prejšnjem tednu pokosili ter ga prekrili s folijo. Rastišče bomo pustili prekrito eno leto, upamo da bodo korenike v tem času izgubile moč, v nasprotnem primeru bomo pustili površino prekrito več let. Zaradi sončne svetlobe rastline postopoma odmrejo, saj pod temno folijo ne more potekati fotosinteza. Na prazno površino bomo nato zasadili avtohtone rastlinske vrste ter drevesno zarast.

rastišče japonskega dresnika smo prekrili s folijo

Pri delovni akciji prekrivanja so nam pomagali otroci, ki so se udeležili zadnjega naravoslovnega tabora v Kozjanskem parku.

udeleženci tabora so pomagali pri prekrivanju