Razpisan nov fotografski natečaj 2021

Tudi letos vabimo vse fotografske navdušence k sodelovanju na našem fotografskem natečaju »BIODIVERZITETA – UMETNOST ŽIVLJENJA 2021«.

Natečaj izvajamo v okviru projekta »Biodiverziteta – umetnost življenja« z akronimom LIFE Naturaviva (LIFE 16 GIE/SI/000711), s katerim skušamo širši javnosti sporočiti, da je biotska pestrost ena najbolj dragocenih in najbolj žlahtnih značilnosti našega planeta. Cilj projekta je razkriti izjemne
naravne dragocenosti Slovenije, še posebej zavarovanih območij ter osvetliti njihov pomen in nevarnosti, ki jim pretijo. In to lahko dobro naredimo tudi preko fotografij in tematskih sklopov, ki jih
razpisujemo v tem natečaju.

Fotografski natečaj »Biodiverziteta – umetnost življenja 2021« ima naslednje tematske sklope:
A – KRAJINA (krajinska pestrost, tradicionalna kulturna krajina…)
B –  ŽIVALSKI SVET (živalske vrste v svojem naravnem habitatu)
C –  RASTLINSKI SVET (rastlinske vrste v svojem naravnem habitatu)
D –  NEŽIVI SVET (kamnine, fosili in minerali, vode, reliefne oblike, skalni osamelci, jame…)
E –  LJUDJE in KULTURA (običaji, kulturna dediščina, prireditve…)

Natečaja se lahko udeležite vsi, ki se boste prijavili in poslali največ 10 avtorskih fotografij, ki so nastale v letu 2021 znotraj mej Kozjanskega parka ali biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

Natečaj ima 2 starostni kategoriji: avtorji do 15 let in odrasli avtorji.

Časovni mejnik za oddajo fotografij je 31. januar 2022.

Prijava na natečaj je brezplačna.

Več informacij o sodelovanju si preberite v RAZPISNIH POGOJIH 2021.

PRIJAVNICA 2021
Fotografija zmagovalnega avtorja fotografskega natečaja “Biodiverziteta – umetnost življenja 2020”
UROŠ POTEKO – Srnjak v snežnem metežu