Učna mlaka pri OŠ Lesično v sklopu projekta Life Amphicon

V mesecu marcu in aprilu 2021 smo v okviru projekta LIFE AMPHICON (LIFE18 NAT/SI/000711) pri Osnovni šoli Lesično izkopali učno mlako, ki bo odličen učni pripomoček.

Najprej smo označili obliko in velikost mlake, sledil je izkop zemljine. Nato smo na dno mlake položili folijo, da je dno neprepustno. Pod in nad folijo smo dali filc, ki predstavlja zaščitno plast za folijo, da se ta ne bi predrla. Nato smo položili plast zemljine.

V deževnem aprilu se je mlaka deloma tudi že napolnila. Kmalu sledi zasaditev in ograja okoli mlake.