Obnova prostorov v zgornjem gospodarskem prostoru gradu Podsreda

Inovativen okoljsko-turistični projekt »Centri interpretacije zavarovanih območij« v okolje zavarovanega območja Kozjanski park, natančneje na grad Podsreda, prinaša nova investicijska vlaganja in novosti na področju interpretacije dediščine.

Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko v projektu sodelujeta zraven Kozjanskega parka še Razvojna agencija Sotla in Občina Kozje.

Predmet projekta je obnova dveh pritličnih prostorov v zgornjem grajskem gospodarskem poslopju iz 18. stoletja.

Po celoviti obnovi bo v prvem prostoru urejena SPREJEMNA PISARNA za obiskovalce Kozjanskega parka in gradu Podsreda, ki bo služila kot:

 • INFO-TOČKA: obiskovalci gradu Podsreda in Kozjanskega parka pridobijo vse informacije o gradu Podsreda, Kozjanskemu parku, Biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje, ter ostalih vključenih zavarovanih območij v projektu.
 • RECEPCIJA: namenjena Sobam in apartmajem na gradu Podsreda.
 • TRGOVINICA: prostor za prodajo in promocijo blagovne znamke Sožitje in ostalih domačih izdelkov z območja Obsotelja in Kozjanskega.

V drugem prostoru bo urejen CENTER INTERPRETACIJE narave Kozjanskega parka in Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, kjer bodo obiskovalci pridobili ključne in uporabne informacije za oglede točk naravne in kulturne dediščine našega območja.

V sredini prostora bo maketa celotnega območja z označitvijo točk naravne in kulturne dediščine, na tablicah bodo predstavljene podrobnejše vsebine. Na večjem monitorju bodo obiskovalci lahko izbirali med različnimi kratkimi izobraževalnimi filmi, ki so vezani na že uveljavljene primere dobrih praks ohranjanja narave in kulturne dediščine.

V prostoru bodo na inovativen način predstavljeni različni ambienti, ki so ključni na obravnavanem območju:

 • visokodebelni travniški sadovnjak Kozjanskega parka,
 • Praznik kozjanskega jabolkaptič čebelar,
 • suha travišča na Vetrniku,
 • naravna znamenitost Gruska jama
 • dolina srednjeveških trgov (Pilštanj, Kozje, Podsreda).

OPIS IN NAMEN PROJEKTA
 • Vodilni partner: LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO

 • Partnerji:  RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA,  KOZJANSKI PARK, OBČINA KOZJE

Z obnovo zgornjega gospodarskega poslopja bodo doseženi naslednji nameni:

 • Trajna rešitev prostorske stiske sedanje sprejemne pisarne, ki se nahaja v grajskem stolpiču,
 • Zagotovitev celostnega podajanja turističnih informacij in informacij s področja zavarovanega območja Kozjanskega parka ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje,
 • Zagotovitev primernih prostorov za prodajo in promocijo regionalnih produktov,
 • Povečanje prepoznavnosti Občine Kozje, Kozjanskega parka in lokalnih ponudnikov,
 • Poskrbljeno bo za obiskovalce, ki nimajo interesa ogleda notranjosti gradu Podsreda, temveč želijo le turistične informacije oz. informacije o Kozjanskem parku.

Za več informacij o projektu kliknite tukaj.