Znani so rezultati fotografskega natečaja “Biodiverziteta – umetnost življenja 2020”

31. januarja 2021 se je zaključil rok za oddajo prijav na fotografski natečaj »BIODIVERZITETA – UMETNOST ŽIVLJENJA 2020«, ki je trajal od 1.1.2020 do 31.12.2020 in smo ga izvedli v sklopu projekta Life Naturaviva. Natečaj je imel 2 starostni kategoriji: avtorji do 15 let in odrasli avtorji ter naslednje tematske sklope: A – krajina, B – narava, C – kultura, D – ljudje in E – kozjansko jabolko.

Na natečaju je sodelovalo 32 odraslih avtorjev in 15 avtorjev do 15 let, skupaj so prispevali 347 fotografij (257 odrasli, 89 otroci).

Komisija v sestavi Davorin Tome (naravoslovni fotograf), Barbara Ploštajner in Mojca Valenčak je 10. marca 2021 pregledala vse prispele fotografije.

Pri odraslih avtorjih je komisija podelila 7 priznanj za najboljšo fotografijo v vseh kategorijah (3 priznanja v sklopu B – narava, kjer je bilo največ prijavljenih fotografij – 128) in nagrado za najboljšega odraslega avtorja v razpisanem letu:

 • kategorija A – krajina: ZJUTRAJ OB SOTLI – Lea Babič
 • kategorija B – narava: SRNJAK V SNEŽNEM METEŽU – Uroš Poteko
 • kategorija B – narava: ROJ – Lea Babič
 • kategorija B – narava: NADZOR – Vlado Sofronievski
 • kategorija C – kultura: MARTIN SLOMŠEK V VEČERNI ZARJI – Martin Uranič
 • kategorija D – ljudje: OKO – Karmen Strmecki
 • kategorija E – kozjansko jabolko: JABLANIN CVET – Martina Kosaber Gril
Uroš Poteko – SRNJAK V SNEŽNEM METEŽU – priznanje v kategoriji B – narava

UROŠ POTEKO je razglašen za najboljšega odraslega avtorja.

Pri avtorjih starih do 15 let je komisija podelila 6 priznanj za najboljšo fotografijo v vseh kategorijah (2 priznanji v sklopu B – narava, kjer je bilo največ prijavljenih fotografij – 40)  in nagrado za najboljšega avtorja do 15 let v razpisanem letu:

 • kategorija A – krajina: KRIVICA – Tinkara Bevc
 • kategorija B – narava: PIKASTOCVETNA KUKAVICA – Bor Klenovšek
 • kategorija B – narava: STUDENČAR – Bor Klenovšek
 • kategorija C – kultura: OB BISTREM POTOKU JE MLIN – Klara Šergon
 • kategorija D – ljudje: MIDVA – Laura Dolinar
 • kategorija E – kozjansko jabolko: BOBOVEC – Nika Bevc
Bor Klenovšek – STUDENČAR – priznanje v kategoriji B – narava

Bor Klenovšek je razglašen za najboljšega avtorja starega do 15 let.

Vsem avtorjem se zahvaljujemo za sodelovanje, nagrajencem pa iskreno čestitamo!  

Podelitev priznanj in nagrad ter odprtje razstave je bilo predvideno v sklopu praznovanja letošnjega dneva Zemlje na gradu Podsreda. Zaradi trenutne situacije v državi (preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa) vas bomo o natančnem datumu dogodka naknadno obvestili.

Razstava bo v vsakem primeru na ogled na gradu Podsreda od 1. aprila 2021 dalje. Na razstavi bo imel vsak sodelujoči avtor predstavljeno vsaj 1 fotografijo. Grad Podsreda je odprt vsak dan, razen ob ponedeljkih med 10. in 17. uro.

Do takrat pa si lahko spodaj ogledate vse nagrajene fotografije.

PRIZNANJA ODRASLI AVTORJI
Lea Babič – ZJUTRAJ OB SOTLI – priznanje v kategoriji A – krajina
Vlado Sofronievski – NADZOR – priznanje v kategoriji B – narava
Lea Babič – ROJ – priznanje v kategoriji B – narava
Martin Uranič – MARTIN SLOMŠEK V VEČERNI ZARJI – priznanje v kategoriji C – kultura
Karmen Strmecki – OKO – priznanje v kategoriji D – ljudje
Martina Kosaber Gril – JABLANIN CVET – priznanje v kategoriji E – kozjansko jabolko
PRIZNANJA AVTORJI DO 15 LET
Tinkara Bevc – KRIVICA – priznanje v kategoriji A – krajina
Bor Klenovšek – PIKASTOCVETNA KUKAVICA – priznanje v kategoriji B – narava
Klara Šergon – OB BISTREM POTOKU JE MLIN – priznanje v kategoriji C – kultura
Laura Dolinar – MIDVA – priznanja v kategoriji D – ljudje
Nika Bevc – BOBOVEC – priznanje v kategoriji E – kozjansko jabolko