Prvih deset let Kozjanskega parka 1981-1991

Javni zavod Kozjanski park v letošnjem letu praznuje 40 let delovanja.

Malo smo pobrskali po zgodovini in v 4 prispevkih vam bomo predstavili pomembnejše dogodke po desetletjih.

V prvih desetih letih so nas zaznamovali spodaj opisani dogodki.

Leta 1981 je bil z objavo v Uradnem listu SRS z dne, 13. januarja 1981 ustanovljen Spominski park Trebče, ki je pričel s svojim delovanjem leta 1983 s sedežem v Bistrici ob Sotli. Isto leto je v upravljanje prevzel Muzej maršala Tita na Trebčah in rojstno hišo Titove matere, Marije Broz, na Javerškovi domačiji v Podsredi.

Muzej maršala Tita na Trebčah je Občina Šmarje pri Jelšah ustanovila že leta 1976, rojstno hišo Marije Broz pa je Občina Šmarje pri Jelšah odprla 9. 5. 1979, v okviru zadnjega uradnega obiska Josipa Broza Tita v Republiki Sloveniji.

Isto leto, 1983 se je pričela prenova gradu Podsreda in  septembra je bilo v nekdanjih kaščah odprtje razstave “Kozjansko v NOB”. Prireditev je potekala v okviru osrednjega občinskega praznovanja občine Šmarje pri Jelšah.

Odprtje razstave NOB 1983 na gradu Podsreda
Razstava NOB na Kozjanskem 1983

V naslednjih letih je potekala rekonstrukcija lesene hiše na Trebčah in leta 1987 smo v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Ljubljana pripravili razstavo “Tito v Sloveniji 1934-1940” in “Tito na Trebčah”. V zidani hiši pa je bila istočasno na ogled razstava del likovne kolonije “Titovi kraji – Naši kraji”.  

Razstava Tito v Sloveniji na Trebčah

Leta 1988 smo  pričeli z raziskovanjem Kozjanskega parka v obliki taborov. Prvi tabor je bil pionirski raziskovalni tabor, ki je bil namenjen osnovnošolski mladini. Isto leto smo v sodelovanju s Fakulteto za ahitekturo Ljubljana organizirali mednarodni arhitekturni tabor. Tematika je z leti od kulture prehajala k naravi, od etnologije geologiji, od arhitekture do načina življenja, od plazilcev do ptičev. Tabore še vedno izvajamo in z njimi vzgajamo nove Mlade varuhe narave.

Leta 1989 smo odprli del prenovljenega gradu Podsreda in v kletnih prostorih postavili na ogled stalno steklarsko razstavo. S tem so prostori v gradu Podsreda postali dostopni za številne obiskovalce. Ob odprtju gradu smo podpisali tudi listino o partnerstvu med gradovoma Wolfsegg na Bavarskem in gradom Podsreda.

Odprtje gradu Podsreda 26.10.1989

Leta 1990 smo pričeli s programskih oživljanjem gradu Podsreda – z razstavno in glasbeno dejavnostjo. Prva razstava “Prevoj prostora v slikah” je bila likovna razstava  akademske slikarke Irene Romih, prvi koncert pa je na gradu izvedel glasbeni ansambel “Pro musica tibicinia” , s koncertom baročne in renesančne glasbe.

Prvo desetletje smo zaključili s preselitvijo uprave parka v Podsredo, v nekdanjo Sotoškovo trgovino. Ta dogodek je potekal v okviru “Prazničnih dnevov v Podsredi”,  ko so se v trgu predstavljali številni obrtniki, dogodek pa je spremljal tudi bogat kulturni program.