});

Monthly februar, 2023

Zimsko odstranjevanje lesne zarasti v Jovsih

Jovsi, območje nekdaj obširnih poplavnih travnikov z bogato strukturo mejic, grmišč in posameznih dreves, so danes na mnogih predelih zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti prepuščeni zaraščanju. Kozjanski park je v lanskem letu postal lastnik skoraj 15 ha zemljišč na območju Natura 2000 Dobrava – Jovsi (SI3000268), marsikatera med njimi pa so precej zarasla z grmovno vegetacijo.

Nadaljuj z branjem →

← Previous Page