});

Monthly november, 2022

Glive, a ne samo tiste v gozdu

Novembra 2022 je v Podsredi potekalo večdnevno Mikološko srečanje dr. Dušana Vrščaja. Srečanje, kjer so osrednja tema glive, vsako leto v jesenskem času organizira Mikološka zveza Slovenije, ki ima v Podsredi tudi svoj sedež. S Kozjanskim parkom že vrsto let dobro sodeluje, letos pa se to nadaljuje še v okviru projekta, ki ga je razpisal

Nadaljuj z branjem →

Next Page → ← Previous Page