});

Monthly avgust, 2021

Uspešno zaključili zadnji letošnji naravoslovni tabor

V Kozjanskem parku smo med 15. in 20. avgustom 2021 izvedli letošnji zadnji naravoslovni tabor – BOBER. Opazovali smo bobrove aktivnosti v Podsredi, potočne rake v Gruski jami, odstranjevali invazivne tujerodne rastlinske vrste, proučevali kamnine in minerale, opazovali nočne metulje v bližini gradu Podsreda, izdelovali krmilnice za ptice, itd. Letos smo v Kozjanskem parku izvedli

Nadaljuj z branjem →

Next Page → ← Previous Page