});

Monthly januar, 2021

SOŽITJE NARAVE IN ČLOVEKA 1981-2021

Kozjanski regijski park letos praznuje 40 let delovanja in je bil ustanovljen z zakonom, ki je v veljavo stopil 21. januarja leta 1981. Smo eno najstarejših zavarovanih območij v Sloveniji in večji del parka je uvrščen med Natura 2000 območja. Narava in človek sta se v tisočletjih skupnega življenja neločljivo povezala ter s svojim ravnanjem

Nadaljuj z branjem →

Next Page → ← Previous Page