});

Monthly julij, 2020

Javno naročilo Informacijsko središče Kozjanski park – FAZA 1

Kozjanski park objavlja javno naročilo INFORMACIJSKO SREDIŠČE KOZJANSKI PARK – FAZA 1. Razpisna dokumentacija Rekapitulacija Kulturnovarstveni pogoji ARHITEKTURA: Popis Grafični del Tehnično poročilo KANALIZACIJA: Popis PZI kanalizacija Pregledna situacija Situacija odpadne kanalizacije Situacija meteorne kanalizacije Zbirnik komunalnih vodov Vzdolžni profil Kanal S Vzdolžni profil Kanal M Vzdolžni profil Kanal M1 Detajl peskolova Detajl polaganja PVC

Nadaljuj z branjem →

← Previous Page