});

Monthly september, 2019

Začel se je 20. Praznik kozjanskega jabolka

Za nami je prvi dogodek v okviru 20. Praznika kozjanskega jabolka in sicer Pobiranje jabolk v kolekcijskem sadovnjaku Kozjanskega parka na Čerčkovi domačiji na Gradišču pri Podsredi. Sodelovalo je pet parkovnih osnovnih šol (OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Koprivnica, OŠ Lesično, OŠ Pišece in OŠ Podčetrtek) in vrtec Zmajček iz Kozjega. Otroci iz vrtca so

Nadaljuj z branjem →

← Previous Page