});

Monthly maj, 2019

Javno zbiranje ponudb za prodajo Dvorca Kozje-postopek zaprt

JZ Kozjanski park prodaja nepremičnine parcelne št. 1350/10, 1350/11, 1350/12, 1350/6, k.o. 1242 KOZJE (ID 1220101). Objekt s površino 1.615 m2 in stavbno zemljišče v izmeri 3.494 m2. Izhodiščna vrednost nepre­mičnine je 300.600,00 €. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov Kozjanskega parka do 7. junija 2019 do 12. ure. Več v dopisu na

Nadaljuj z branjem →

← Previous Page