});

Monthly april, 2019

Zbornik literarnih del osnovnošolcev zavarovanega območja

Kozjanski regijski park bo letos že dvajsetič organiziral Praznik kozjanskega jabolka. Dogodek je povezan z ohranjanjem visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so v kmetijski kulturni krajini eden najbolj pestrih življenjskih prostorov, saj med sadnimi drevesi najdejo svoj prostor številne živalske in rastlinske vrste. Zato je bila tema letošnjega literarnega natečaja: »Dogajanje v travniškem sadovnjaku« Na natečaju

Nadaljuj z branjem →

Next Page → ← Previous Page