});

Monthly oktober, 2018

Prodaja sadik starih sort jabolk in hrušk

5. novembra 2018 bomo pričeli s prodajo ekoloških sadik starih sort jabolk in hrušk. Prodaja bo potekala od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00 ure. Kontaktna oseba: Adrijan Černelč – 03 8007100, 031 650 208, adrijan.cernelc@kp.gov.si Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda Sadike Kozjanskega parka se odlikujejo po ekološki proizvodnji, sortni pestrosti in po

Nadaljuj z branjem →

← Previous Page