});

Monthly marec, 2018

Delavnica o bobru

28. marca 2018 smo izvedli delavnico o bobru za učence 7. razreda OŠ Lesično. Najprej smo jim predstavili nekaj splošnih podatkov o bobru in njemu podobnih živalih, s katerimi ga radi zamenjujemo (vidra, nutrija, pižmovka). Nato smo šli na teren do bližnje reke Bistrice, kjer smo se pogovarjali o primeru reguliranja potoka pri novozgrajenem mostu

Nadaljuj z branjem →

Next Page → ← Previous Page