});

Monthly december, 2016

Kozjanska in obsoteljska Natura 2000

Kozjanska in obsoteljska Natura 2000 Od leta 2004 imamo v Sloveniji območja Nature 2000. Še vedno mnogi prebivalci ne vedo, kaj sploh je to, ali prebivajo na območju Nature 2000, zakaj je tam Natura, kaj za prebivalce to pomeni (ovira ali priložnost). Javni zavod Kozjanski park, upravljavec regijskega Kozjanskega parka in biosfernega območja Kozjansko in

Nadaljuj z branjem →