});

Monthly avgust, 2016

Skupnost naravnih parkov na Notranjskem

20. oktobra 2011, so takratni direktorji upravljavcev zavarovanih območij podpisali dogovor o medsebojnem sodelovanju. Sodelovanje pomeni, poznati se, si zaupati, izmenjati izkušnje tako na formalni in neformalni ravni. Semkaj sodi tudi letno srečanje zaposlenih v upravah parkov. Tokrat smo se srečali v Dolenji vasi v Notranjskem regijskem parku, ki upravlja s presihajočim Cerkniškim jezerom. Vreme

Nadaljuj z branjem →

← Previous Page