});

Monthly julij, 2015

Novo informacijsko središče Kozjanskega regijskega parka

V grajskih kleteh prenovljenega gradu Podsreda smo uredili informacijsko središče Kozjanskega parka. Predstavljena je narava zavarovanega območja – rastlinske in živalske vrste ter njihovi življenjski prostori, naravne vrednote, Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje ter Natura 2000.  Predstavitev izžareva pestrost kozjanske narave in vabi obiskovalca v odkrivanje.

Nadaljuj z branjem →