Tabor za odrasle – Kozjanski park 2016

Datum: petek, 10.6. do nedelje, 12. 6. 2016
Prenočevanje: Slovensko-bavarska hiša v Podsredi,
Lovski dom pri gradu Podsreda
Cena: 100 eur

Program:
Petek
od 15.00 do 16.00 – prihod in nastanitev
16.00 – ogled bobrišča in sadovnjaka na Čerčkovi domačiji, izdelava bivališča za koristne organizme
19.00 – večerja (catering)
20.00 – po križevem potu do Starih svetih gor na Gradišču

Sobota
7.00 do 7.30 – zajtrk (catering)
8.00 do 9.30 – predstavitev dobrih parkovnih praks na upravi Kozjanskega parka
10.00 do 13.00 – po gozdni poti iz trga Podsreda do gradu Podsreda (Levstikov mlin, zavarovane
rastline, Natura 2000 območje), grad Podsreda – netopirji, ogled gradu
13.00 – kosilo na gradu Podsreda (catering)
15.00 – ogled gnezdišča čebelarja v Župjeku na Bizeljskem,
po pobočju Silovca od križišča pri Babi do Vlke pečine
19.00 – večerja (catering)
20.30 – nočno opazovanje metuljev

Nedelja
7.00 do 7.30 – zajtrk (catering)
8.30 – grad Podsreda – zbiranje za pohod od Vetrnika nazaj do gradu, spoznavanje suhih travnikov
z orhidejami, žuželkami po pobočjih Vetrnika ali po želji udeležba na predavanjih v sklopu
Festivala ekološke hrane
13.00 – kosilo na gradu Podsreda (catering)
14.00 do 16.00 – ogled prireditve Festival ekološke hrane na gradu Podsreda
16.00 – zaključek

Rok za prijavo: 1. junij 2016
Informacije in prijave:
barbara.plostajner©kp.gov.si ali kozjanski-park©kp.gov.si
03 800 71 16 (barbara) ali 03 800 71 04 (tajništvo)
Glede na vremenske razmere si organizator pridržuje pravico do sprememb programa, o čemer bodo udeleženci obveščeni.

tabor za odrasle_program

  • Date: 10. 6. 2016 - 12. 6. 2016