SPLETNI DOGODEK o invazivnih vrstah

Na prvi avgustovski dan bomo ob 17. uri na Youtube kanalu  in Facebook profilu Kozjanskega parka objavili

PRISPEVEK O INVAZIVNIH RASTLINSKIH VRSTAH

in utrinke iz razstave “INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE, NAŠE NEZAŽELENE SOSEDE”.

V prispevku bomo predstavili najpogostejše invazivne rastlinske vrste v Kozjanskem parku in kako jih odstranjujemo.
Videli boste lahko tudi utrinke iz gostujoče zunanje razstave iz Krajinskega parka Goričko, ki predstavlja invazivne, tujerodne vrste rastline in živali, ki so prisotne v Sloveniji in se že razširjajo tudi na območju našega zavarovanega območja.

Razstava bo na ogled na zunanjem dvorišču gradu Podsreda vse do konca leta 2022.

  • Date: 1. 8. 2022
  • Location: spletni dogodek