Sejem GREEN

Kozjanski park se bo v soboto, 7.aprila 2018 predstavljal na sejmu GREEN v Gornji Radgoni.

Na sejmu se bo pod pokroviteljstvom Ministrstva RS za okolje in prostor  med 4.4. in 7.4.2018 predstavilo 7 zavarovanih območij  narave povezanih v Skupnost naravnih parkov Slovenije.

Urnik predstavitev:
Sreda 4.4.: Krajinski park Strunjan, Krajinski park Kolpa in projekt LIFE KREPITEV ZMOGLJIVOSTI, Ministrstvo za okolje in prostor
Četrtek 5.4.: Park Škocjanske jame s projektom ZA KRAS, Pivška presihajoča jezera in projekt LIFE KREPITEV ZMOGLJIVOSTI, Ministrstvo za okolje in prostor
Petek 6.4.: Triglavski narodni park, Park Škocjanske jame in projekt LIFE KREPITEV ZMOGLJIVOSTI,  Ministrstvo za okolje in prostor
Sobota 7.4.: Krajinski park Goričko s projektom LIFE NATURAVIVA in Kozjanski park.