ZUNANJA RAZSTAVA “Biotska pestrost je ogrožena”

V petek, 21. maja 2021 smo v okviru praznovanja 40-letnice Kozjanskega regijskega parka in Evropskega dneva Nature 2000

na gradu Podsreda na ogled postavili ZUNANJO FOTOGRAFSKO RAZSTAVO Polone Gorišek »Biotska pestrost je ogrožena«.

Uradno odprtje razstave bo v soboto, 19. junija 2021, ko bo razstavo tudi predstavila avtorica fotografij Polona Gorišek.

Na razstavi so na 10 velikih obojestranskih panojih predstavljena nasprotja, ki prikazujejo pozitivne in negativne posege človeka v naravo.

Razstava bo na ogled na zunanjem grajskem dvorišču do 31.3.2022.

  • Location: grad Podsreda