Posvet “Možnost uporabe invazivnih tujerodnih rastlin”

Kozjanski park v sodelovanju z Društvom za biodinamično gospodarjenje AJDA POSAVJE vljudno vabi na posvet na temo »Možnost uporabe invazivnih tujerodnih rastlin«, ki bo 16. septembra 2022, ob 10. uri na upravi Javnega zavoda Kozjanski park (Podsreda 45, 3257 Podsreda).

Spoznali boste katere rastline so invazivne, možnostih zatiranja s predstavitvijo ukrepov zatiranja v okviru JZ Kozjanski park ter možnosti uporabe v vsakdanjem življenju.

Društvo za biodinamično gospodarjenje AJDA POSAVJE bo predstavilo biodinamične preparate, konkretno možnost uporabe si bomo ogledali na terenu.

Prijave: Prosimo, da se na posvet prijavite na e- naslov: ema.jevsnik@kp.gov.si , najkasneje do srede, 14.9.2022.

VABILO in PROGRAM POSVETA
  • Date: 16. 9. 2022