Podelitev blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park

V sklopu Praznika kozjanskega jabolka vsako leto podelimo izbranim ponudnikom pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park, ki je namenjena promociji pridelkov, izdelkov in storitev, ki so v duhu trajnostne sonaravne pridelave in predelave, ki ohranja okolje in naravo.

Blagovno znamko Sožitje – Kozjanski park lahko pridobijo kmetje, obrtniki in organizacije, ki delujejo na zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka in biosfernem območju
Kozjansko in Obsotelje.

Podelitev blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park letošnjim prejemnikom bo po slavnostnem odprtju praznika.

Več o blagovni znamki in dobitnikih si lahko preberete TUKAJ.

  • Date: 12. 10. 2019