Odprtje Grajske poti Podsreda

V torek, 8. oktobra 2019 ob 11. uri bomo na upravi Kozjanskega parka v okviru projekta BIODIVERSITY – ART OF LIFE / BIODIVERZITETA – UMETNOST ŽIVLJENJA z akronimom LIFE Naturaviva (LIFE 16 GIE/SI/000711) in v sklopu 20. Praznika kozjanskega jabolka odprli prenovljeno GRAJSKO PEŠPOT PODSREDA, ki vodi od trga do gradu Podsreda.

VABILO

  • Date: 8. 10. 2019
  • Location: uprava Kozjanskega parka v Podsredi ob 11. uri