Dan biodiverzitete in dan parkov

V počastitev Dneva parkov bomo v Kozjanskem parku že šesto leto zapored pripravili predstavitev raziskovalnih nalog osnovnošolcev. Le ti s svojimi mentoricami od oktobra do maja raziskujejo biodiverziteto svoje okolice in tako prispevajo pomembne delček k poznavanju zavarovanega območja.

Predstavitev raziskovalnih nalog bo letos potekala v večnamenskem centru pri osnovni šoli Kozje, v četrtek, 23. maja 2018 ob 12:30 uri.

Naloge so pripravile štiri osnovne šole.

Učenki iz osnovne šole  Slivnica pri Celju sta pod mentorstvom Renate Mastnak pripravili raziskovalno nalogo z naslovom Slivniško jezero. Učenci iz osnovne šole Bistrica ob Sotli so raziskovali pajke v njihovi okolici, mentorica je Katja Kobe. V raziskovanje se vedno vključijo tudi učenci iz sosednje Hrvaške in sicer iz osnovne šole Kumrovec. Letos bodo štiri učenke predstavile  pod mentorstvom Dražena Ljubića  Tradicionalne jedi Obsotelja. Osnovnošolci Kozjega so pod mentorstvom Lidije Čepin v okviru raziskovanja uredili šolsko okolico kot učilnico v naravi.

Vse raziskovalne naloge bodo zbrane v zborniku, ki bo na ogled ob predstavitvi, kasneje pa na upravi Kozjanskega parka.

Raziskovalne naloge v okviru Mreže šol vsako leto podpre Urad za Unesco v okviru programa MAB (Človek in biosfera). Z njihovo podporo dobijo mladi raziskovalci skromno darilo. Letos smo zanje pripravili sestavljanko zelene žolne. V petek 25. maja pa vse raziskovalce peljemo na nagradno ekskurzijo v naravni rezervat Škocjanski zatok.

  • Date: 23. 5. 2018
  • Location: Kozje