5. Aškerčev večer v Podsredi, 5. oktober 2017

JZ Kozjanski park in Kulturno društvo Podsreda vabita na
5. Aškerčev večer v okviru tradicionalnega 18. PRAZNIKA KOZJANSKEGA JABOLKA,
v četrtek, 5. oktobra 2017, ob 19. uri, v Dom krajanov Podsreda.
5. Aškerčev večer bo posvečen Svetlani Makarovič. Sodobno slovensko ustvarjalko bodo predstavili Rajhenburški kvartet s Sonjo Avsenak in Stanko Macur,
direktor Knjižnice Šmarje Jože Čakš, učenci OŠ Bistrica ob Sotli, Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli, glasbenik Andrej Černelč in člani literarne sekcije KD Podsreda

 

  • Date: 15. 9. 2017 - 9. 10. 2017