Mladi raziskovalci v Kozjanskem parku

Mladi raziskovalci iz osnovnih šol, ki so vključene v Mrežo šol biosfernega območja so ob dnevu biotske raznovrstnosti predstavljali raziskovalne naloge, ki so jih pripravljali skozi celo šolsko leto.

Sodelujoče šole in njihove raziskovalne naloge:

  1. Kamnine mojega kraja, OŠ Gorica pri Slivnici, mentorica Marjana Kladnik
  2. Pupki v naši okolici – ali jih poznate?, OŠ Lesično, mentorica Mateja Koprivc Polutnik
  3. Dvoživke – Bodi kul in pomagaj dvoživkam, OŠ Kozje, mentorica Lidija Čepin
  4. Čmrlji, OŠ Bistrica ob Sotli, mentorica Marinka Šipec
  5. Cvetje iz papirja, OŠ Kumrovec, mentorici Željka Töpfer in Andreja Škreblin