Grad Podsreda

There are no translations available.

 

altGrad Podsreda se nahaja na severnem pobočju Orlice, na nadmorski višini 475 m. S severne strani gradu se obiskovalcu razprostre lep pogled na srednjeveški trg Podsreda, dolini Bistrice in Sotle ter Hrvaško Zagorje. Sodi med najpomembnejše objekte romanske arhitekture na Slovenskem, saj je njegovo srednjeveško jedro skozi stoletja ostalo skoraj neokrnjeno. Sestavljata ga dva palacija, stolp s kapelo ter obrambni stop. Kapelo je ljubljanski škof Tomaž Hren leta 1612 posvetil sv. Filipu, Jakobu in sv. Ani. Grad stoji na ozemlju ki ga je grofica Ema Krška prepustila ženskemu benediktinskemu samostanu v Krki na Koroškem. Po njeni smrti je bil samostan razpuščen in posest je prešla v last novoustanovljene krške škofije. Sredi12. stoletja so ga pozidali krški škofje, v virih pa se prvič omenja šele leta 1213.

 

 

alt
Srednjeveška kuhinja z odprtim ognjiščem
Kuhinja deluje ob različnih otvoritvah razstav, koncertih in drugih aktivnostih.
alt
Južni palacij
V prvem nadstropju je predstavljena zgodovina gradu, njegove najstarejše upodobitve, stavbna zgodovina ter potek obnove gradu. Predstavitev dopolnjujejo ostanki predmetov, ki so bili najdeni med samo sanacijo gradu, predvsem pečnice, drobci keramike in dve steklenici za rozolijo.
alt
Romanska soba
V tem delu gradu je na ogled tudi romanska soba z ohranjeno biforo.
alt
Renesančna dvorana
V največjem prostoru v drugem nadstropju je renesančna dvorana, v kateri so na ogled grafičnilisti,kipredstavljajooblačilainopremo v srednjem veku, v sosednjem prostoru – obrambnem stolpu pa litografiještajerskihgradovizsredine19.stoletja.
alt
Severni palacij
V najstarejšem delu gradu, pozidanem okrog leta 1150, je na ogled stalna razstava slikarskih del Franceta Slane: Ko igra trenutka postane brezčasnost. V petih prostorih je razstavljenih 36 slik (olje-platno), med katerimi prevladujejo krajinski in morski motivi, šopki ter pester nabor figur - petelini, ribe in mačke.
alt
Galerije
V nekdanjih grajskih kaščah že vrsto let razstavljajo umetniška dela številni slovenski in tuji umetniki.
alt
Kletni prostori
Steklarska zbirka je našla svoj prostor v nekdanjih grajskih kleteh. Razstavljeni predmeti kažejo del bogate tradicije kozjanskih gozdnih steklarn – glažut.V nekdanjih grajskih kaščah že vrsto let razstavljajo umetniška dela številni slovenski in tuji umetniki.
alt
Grajska ječa
Na dvorišču je pod stopniščem skrita grajska ječa, v katero so v preteklosti zapirali uporne tlačane.V nekdanjih grajskih kaščah že vrsto let razstavljajo umetniška dela številni slovenski in tuji umetniki.

Kozjanski park je z gradom Podsreda vključen v dva projekta, ki sta sofinanciranasstrani evropske unije. Grad Podsreda je ena od točk Emine romarske poti (Interreg III A Slovenija-Avstrija), ki povezuje kraje, ki so posredno ali neposredno povezani z življenjem sv. Eme (Ema Krška). Romarska pot poteka v Avstriji in Sloveniji. Kozjanski park je partner v projektu Interreg III B Cadses TRANSROMANICA – The Romanesque Routes of European Heritage, ki ga v Sloveniji vodi Mednarodni inštitut za turizem. Grad Podsreda je eden izmed pe-tih slovenskih romanskih spomenikov, ki so vključeni v projekt. Cilj projekta je povezati evropske romanske spomenike v skupno pot.

Glasbeno poletje      

V poletnih mesecih napolnijo zidove gradu zvoki glasbil, ko se v okviru Glasbenega poletja na gradu Podsreda predstavijo številni glasbeniki, topli poletni večeri pa se nadaljujejo tudi z druženjem pod mogočnimi kostanji na zunanjem grajskem dvorišč.
            
Informacije:

Grad Podsreda: 03 58 06 118

Grad je odprt vsak dan med 10. in 18. uro, razen ob ponedeljkih.
V zimskem času je grad zaprt.

Uprava v Podsredi: 03 80 07 100
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.kozjanski-park.si